Posts tagged: Islam

Radikalisme Islam dan Perilaku Orang Kalah dalam Perspektif Psikologi Sosial

comments Comments Off on Radikalisme Islam dan Perilaku Orang Kalah dalam Perspektif Psikologi Sosial
By , March 14, 2013 7:04 am

Oleh:
Prof. DR.  Koentjoro bin Soeparno
Professor Pelawat Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia,
Universiti Kebangsaan Malaysia
Beben Rubianto, S.IP
(Anggota Forum Komunikasi Tafsir Hadis Indonesia)

A. Pengantar
Bom yang meledak di Sharm el Sheik, Mesir, konon merupakan perbuatan salah satu jaringan Al-Qaeda, namun indikasi ini perlu dikaji kebenarannya. Yang pasti pelaku peledakan bom di area wisata laut merah maupun ledakan-ledakan bom lainnya, akan mendapat tanggapan dan sebutan yang bermacam-macam dari masyarakat, diantaranya: Radikal, Militan, dan Teroris. Yang menarik bahwa, sebutan-sebutan seperti ini apalagi dikaitkan dengan peledakan bom cenderung ditujukan kepada kelompok-kelompok bernuansa Islam. Artinya, sebutan radikal, militan, dan teroris dianggap memiliki daya tarik bila dikaitkan dengan sentimen keagamaan daripada dengan ideologi, politik, budaya, hankam, dll, serta cenderung menyamakan radikal, militan, dan teroris dengan¬† konotasi negatif. Benarkah demikian? Continue reading 'Radikalisme Islam dan Perilaku Orang Kalah dalam Perspektif Psikologi Sosial'»

Panorama Theme by Themocracy